• Nghiện điện thoại thông minh đến ngu người
    03:15PM 07/11/2015 | Tin tức khác
    Gần đây có những tip giật gân như có người nghiện điện thoại thông minh đến quên cả người yêu, nghiện điện thoại tới ngu người Điện thoại thông minh (smartphone) từ khi ra đời đã mang lại cho con người nhiều niềm vui sướng và sự văn minh, sự kết nối làm cho không...